Czy korzystanie ze sprzętów biurowych wymaga specjalnego przeszkolenia?

Pracownicy biurowi wykonują szereg czynności związanych z gromadzeniem, analizowaniem i przechowywaniem dokumentacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania firmy. Co za tym idzie, przeprowadzanie czynności administracyjno-biurowych wymaga solidnego przeszkolenia i pełnej wiedzy z zakresu działania sprzętu biurowego.

Obsługa kserokopiarki – co powinieneś wiedzieć?

Jednym z podstawowych sprzętów biurowych jest kserokopiarka. Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia pracownik powinien odbyć pełne szkolenie BHP i instruktaż stanowiskowy. Kserokopiarka musi zostać zainstalowana przez profesjonalnych pracowników serwisu obsługi lub firmę dzierżawiącą sprzęt biurowy. Każdy model posiada własną instrukcję obsługi, dlatego przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem pracownik powinien zapoznać się ze wskazówkami eksploatacyjnymi oraz odbyć krótkie szkolenia, w czasie którego dowie się jak postępować ze sprzętem i jak radzić sobie z najczęstszymi błędami w pracy – w większości przypadków awarie mogą być usuwane bez interwencji zewnętrznego serwisu.

Jak obsługiwać sprzęt biurowy – zasady bezpieczeństwa

Bardzo ważnym aspektem pracy ze sprzętem jest stosowanie się do wytycznych bezpieczeństwa oraz dbałość o dobry stan technicznych urządzenia. Kserokopiarka powinna być użytkowana zgodnie z instrukcją obsługi, a w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek nieprawidłowości – natychmiast odłączona od prądu. Do zadań pracownika należą: wyjmowanie zablokowanego papieru, czyszczenie podajnika i szybki oraz odłączanie urządzenia od prądu w przypadku dłuższej bezczynności.

Czy szkolenie z obsługi urządzeń jest konieczne?

W przypadku bardziej zaawansowanych sprzętów biurowych pracownicy serwisowi poinstruują, w jaki sposób je użytkować oraz jakie czynności konserwacyjne podejmować. W przypadku dzierżawy sprzętu biurowego można liczyć na profesjonalną pomoc serwisantów i szybką naprawę sprzętu w przypadku wykrycia nieprawidłowości.

Inne produkty z tej kategorii

Obieg dokumentów w biurze a RODO

Rozporządzenie o RODO zostało wprowadzone 25 maja 2018 roku. Zgodnie z nim ograniczony do minimum został dostęp do dokumentów osób nieuprawnionych, wprowadzono również znaczną cyfryzację

Więcej »